Samostan Bezgrešne Kraljice Karmela
Stup – Sarajevo

„... njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem Domu molitve.
Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku,
jer će se Dom moj zvati Dom molitve za sve narode.“

Molite za

Karmelski škapular

KARMELSKI ŠKAPULAR -  Znak vjere i kršćanskog zalaganja

Znakovi u ljudskom životu
Naš je svijet sačinjen i od materijalnih stvarnosti koje se mogu i znakovito tumačiti: svjetlo, vatra, voda... U svagdašnjem saobraćanju s ljudima također možemo doživjeti prisutnost dubljih stvarnosti. Tako, zajedno blagovati s nekim može biti znak prijateljstva, sudjelovati u nekom masovnom skupu - znak solidarnosti, slaviti zajedno kakav nacionalni blagdan - znak identiteta. Potrebni su nam znakovi i simboli koji će nam pomoći da shvatimo i živimo povijest i sadašnju zbilju i koji će nam posvješćivati našu osobnost kao i pripadnost određenoj grupi.
 


Znakovi u kršćanskom životu
 Isus je veliki dar i znak ljubavi Očeve. On je ustanovio Crkvu kao znak i oruđe svoje ljubavi. U životu kršćanina također postoje znakovi. To su znakovi koje je Isus upotrebljavao - kruh, vino, voda - da bi nas uputio na stvarnosti koje ne vidimo i koje ne možemo dodirnuti. U Sv. misi i slavlju sakramenata (krštenje, potvrda, pomirenje, ženidba, svećenički red, bolesničko pomazanje) znakovi - voda, ulje, polaganje ruku, prsteni - izražavaju značenje sakramenta i uvode nas u saobraćanje s Bogom koji je po njima prisutan. Osim liturgijskih znakova postoje u Crkvi i drugi znakovi, sakramentali, blagoslovine, povezani s kakvim događajem, predajom, ili osobom.
 JEDAN OD TIH ZNAKOVA JEST I KARMELSKI ŠKAPULAR.
 
Škapular - marijanski znak
Jedan od znakova crkvene predaje već sedam stoljeća je Škapular Djevice Karmela. Taj je znak odobren od Crkve i prihvaćen od karmelićanskog Reda kao vanjski pokazatelj ljubavi prema Mariji, sinovskog pouzdanja u nju i nasljedovanja njenog života. Riječ "škapular" označava komad platna koji su monasi stavljali preko redovničkog odijela kad bi obavljali fizičke poslove. S vremenom je poprimio simboličko značenje: nositi križ dan za danom kao učenici i nasljedovatelji Isusovi. U pojedinim redovničim obiteljima, kao u Karmelu, škapular je postao znakom identiteta i načina života. Škapular je označavao posebnu povezanost karmelićana i Marije, Gospodinove Majke. Izražavao je povjerenje u njenu majčinsku zaštitu i želju da se nasljeduje njen život u darivanju Kristu i ljudima. Tako je postao marijanski znak.
 
Od redovničkih zajednica k narodu Božjem
U srednjem vijeku želja mnogih kršćana bila je pridružiti se redovničkim zajednicama koje su se u ono doba osnivale: franjevcima, dominikancima, augustinijancima, karmelićanima. Tako je niknuo laikat pridružen tim zajednicama po bratovštinama. Sve redovničke zajednice željele su sa svoje strane dati laicima kakav znak pridruženosti i udioništva u istome duhu i u istome apostolatu. Uobičajeno je bilo da taj znak bude dio redovničkog odijela: plašt, pojas, škapular. Među karmelićanima to je postao škapular, u prilagođenom obliku, kao znak pripadnosti Redu i izraz njegove duhovnosti.
 
Vrijednost i značenje škapulara
Škapular ima svoje korijene u predaji Reda koja ga je tumačila kao znak Marijine majčinske zaštite. Polazeći od tog višestoljetnog iskustva Crkva je u njemu prepoznala slijedeće duhovno značenje:
 1. - predstavlja nastojanje oko nasljedovanja Isusa, kako je to činila Marija, savršeni uzor svih Kristovih učenika. Ovaj zadatak izvire iz krštenja koje nas preobražava u djecu Božju. Djevica nas poučava da:
- živimo otvoreni za Boga i njegovu volju, kako nam se očituje u svakidašnjem življenju,
- slušamo riječ Božju u Bibliji i životu, vjerujući joj i živeći ono što od nas traži,
- molimo neprestance otkrivajući Božju prisutnost u svim okolnostima,
- budemo blizi i solidarni s našom braćom koja su u potrebi,
 2. - uvodi u karmelsko zajedništvo,
u zajednicu redovnika i redovnica prisutnih u Crkvi više od osam stoljeća, i obvezuje živjeti ideal ove redovničke obitelji: intimno prijateljstvo s Bogom po molitvi,
 3. - upućuje na primjer karmelskih svetaca i svetica,
s kojima se uspostavlja obiteljski vez braće i sestara,
 4. -izražava vjeru u susret s Bogom u vječnom životu po Marijinu zagovoru i zaštiti.
 
Praktične odredbe
* Škapular se samo prvi put prima od svećenika ili autorizirane osobe.
* Može se zamijeniti medaljicom koja s jedne strane nosi lik Presvetog Srca Isusova, a s druge strane lik Blažene Djevice Marije.
* Škapular obvezuje kršćanina na život vjere u skladu s evanđeoskim zahtjevima, na brigu o sakramentalnom životu, i na ispovijedanje posebne pobožnosti prema Presvetoj Djevici, barem svakodnevnim recitiranjem triju Zdravomarija.
 
Kratki obrazac za primanje škapulara
"Primi ovaj škapular, znak posebnog odnosa s Marijom, Isusovom Majkom, koji neka te potiče na nasljedovanje. Neka te ovaj škapular podsjeća na tvoje kršćansko dostojanstvo, na tvoje posvećivanje u službi drugima i na nasljedovanje Marije. Nosi ga kao znak njene zaštite i kao znak tvoje pripadnosti Karmelskoj obitelji, uvijek raspoloživ(a) da izvršiš Božju volju i da se založiš za izgradnju svijeta koji će odgovarati Njegovom planu bratstva, pravednosti i mira."
 
Karmelski škapular :
- nije znak magične zaštite, amulet
- nije sam po sebi jamac spasenja
- nije olakšica od obveza kršćanskog življenja
Karmelski škapular:
- jest znak odobren od Crkve već sedam stoljeća
- jest znak nasljedovanja Isusa kao Marija: otvoreni za Boga i njegovu volju, vođeni vjerom, nadom i ljubavlju, blizi osobama u potrebi, neprestance u molitvi otkrivajući Boga prisutnog u svim okolnostima
- jest znak koji uvodi u Karmelsku obitelj
- jest znak koji hrani nadu u susret s Bogom u vječnom životu po Marijinom zagovoru i zaštiti.

Kontakt

Samostan Bezgrešne Kraljice Karmela, M. Porobića 83, Stup 71210 Ilidža - BIH, tel. +387/33/862-922