Samostan Bezgrešne Kraljice Karmela
Stup – Sarajevo

„... njih ću dovesti na svoju svetu goru i razveseliti u svojem Domu molitve.
Njihove žrtve paljenice i klanice bit će ugodne na mojem žrtveniku,
jer će se Dom moj zvati Dom molitve za sve narode.“

Molite za

Samostan Bezgrešne Kraljice Karmela

Kontakt

Kontakt slika
Adresa:
M. Porobića 83, Stup Sarajevo 71210 BIH

Telefon: +38733862922

Fax: +38733459682

Ostale informacije

Ostale informacije:

U slučaju da nam želite novčano pomoći  naš broj u banci je: 

Naziv Banke
UNICREDIT BANK D.D.
Kardinala Stepinca b.b.
Mostar

Naziv klijenta:   SAMOSTAN KARMEL STUP SARAJEVO.
                     M. Porobića 83, 71210 Ilidža - Sarajevo

25016240101   IBAN: BA393383204893026784

Kontakt

Samostan Bezgrešne Kraljice Karmela, M. Porobića 83, Stup 71210 Ilidža - BIH, tel. +387/33/862-922